Naziv operacije:
Ponoven zagon proizvodne dejavnosti v podjetju ORO PLASTIKA

Opis in namen operacije:

Z namenom ponovnega zagona poslovanja podjetja in ohranjanja zaposlitev v obmejnem problemskem območju zaradi epidemije COVID19, smo v okviru operacije Ponoven zagon proizvodne dejavnosti v podjetju ORO PLASTIKA investirali v opremo in neopredmetena sredstva za dvig produktivnosti.

Cilj operacije je bil ohraniti vsaj 28 zaposlenih. Na dan zaključka operacije 21.06.2021 smo imel 34 zaposlenih, tako da je cilj operacije dosežen.

Operacija se je začela 13.3.2020 in je trajala do 21.6.2021. Vrednost sofinanciranja celotne operacije znaša 200.000,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si).